Registracija vozil

Registracija vozil

 • Podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja
 • Plačilo letne dajatve za uporabo vozila (cestnina)
 • Registracija novega vozila
 • Odjava vozila
 • Sprememba lastništva
 • Izdaja preizkusnih tablic
 • Zamenjava registrskih tablic

Registracija novega vozila

Za registracijo novega vozila, kupljenega v Sloveniji, je potrebno:

 • Predložiti dokazilo o lastništvu
 • Predložiti izjavo o ustreznosti vozila (SA),
 • Predložiti dokazilo o plačanih davkih,
 • Skleniti avtomobilsko zavarovanje,
 • Poravnati letno dajatev za uporabo cest,
 • Veljavno vozniško dovoljenje.

Fizična oseba: predloži dokazilo o istovetnosti (veljavna listina, opremljena s fotografijo osebe, ki jo je izdal državni organ).

Pravna oseba: Postopke vezane na ZMV lahko za pravno osebo opravi zastopnik podjetja ali od njega pooblaščena oseba.

V primeru, da niste lastnik vozila, morate predložiti pisno pooblastilo lastnika vozila.

Odjava vozila

Lastnik registriranega vozila LAHKO kadar koli odjavi vozilo pri registracijski organizaciji in hkrati z odjavo izroči registrske tablice.

Lastnik registriranega vozila MORA odjaviti vozilo pri registracijski organizaciji in hkrati z odjavo izročiti registrske tablice, če:

 • Je vozilo uničeno,
 • Je vozilo prodano,
 • Bo vozilo registrirano v tujini zaradi preselitve lastnika vozila ali drugih razlogov,
 • Je vozilo ukradeno

Lastnik registriranega vozila MORA odjaviti vozilo pri registracijski organizaciji in hkrati z odjavo izročiti registrske tablice, če:

 • Je veljavnost prometnega dovoljenja potekla pred več kot 30 dnevi ali pred več kot letom dni za mopede, motorna kolesa, motorna trikolesa, lahka štirikolesa, štirikolesa, bivalna vozila, bivalne priklopnike ter starodobnike, ali
 • Je med veljavnostjo prometnega dovoljenja prenehala veljati zavarovalna pogodba, ker ni bila obnovljena ali ni bila poravnana letna obveznost v skladu z zavarovalnimi pogoji.

Odjava vozila ob spremembi lastništva je mogoča le ob istočasnem vpisu novega lastnika vozila v evidenco.

Fizična oseba: predloži dokazilo o istovetnosti (veljavna listina, opremljena s fotografijo osebe, ki jo je izdal državni organ).

Pravna oseba: Postopke vezane na ZMV lahko za pravno osebo opravi zastopnik podjetja (vpisan v AJPES) ali od njega pooblaščena oseba

V primeru, da niste lastnik vozila, morate predložiti pisno pooblastilo lastnika vozila.

Vsa dokazila morajo biti predložena na vpogled v izvirniku.

Podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja

Za podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja je otrebno:

 • Predložiti prometno dovoljenje
 • Predložiti potrdilo o opravljenem tehničnem pregledu,
 • Skleniti avtomobilsko zavarovanje
 • Plačilo cestne dajatve
 • Veljavno vozniško dovoljenje

Fizična oseba: predloži dokazilo o istovetnosti (veljavna listina, opremljena s fotografijo osebe, ki jo je izdal državni organ).

Pravna oseba: Postopke vezane na ZMV lahko za pravno osebo opravi zastopnik podjetja ali od njega pooblaščena oseba.

V primeru, da niste lastnik vozila, morate predložiti pisno pooblastilo lastnika vozila.

Obrazci

Pooblastilo (fizične osebe)

S klikom na ikono prenesite obrazec.

Poobastilo (pravne osebe) za več vozil

S klikom na ikono prenesite obrazec.

Pooblastilo (pravne osebe) za eno vozilo

S klikom na ikono prenesite obrazec.

Pooblastilo (fizična os.-za pravno os.)

S klikom na ikono prenesite obrazec.

Vloga za izvedbo postopka (homologacije)

S klikom na ikono prenesite obrazec.