Zavarovanja

Avtomobilska zavarovanja

Avtomobilska odgovornost (AO)

Avtomobilski kasko

Zavarovanje AO-plus

Avtomobilska asistenca

Pravna zaščita

Nezgodno zavarovanje voznika in potnikov

Prijava škode

V primeru prometne nesreče ali v primeru škode na vozilu je potrebno:

 • Škodni primer prijaviti v najkrajšem možnem času v najbližji škodni center zavarovalnice GENERALI d.d.;
 • Storiti vse, da bi preprečili nadaljnje nastajanje škode;
 • V primerih, kjer je to določeno z zavarovalnimi pogoji, je potrebno škodo takoj prijaviti na najbližji pristojni organ za notranje zadeve.

Za prijavo škodnega primera je potrebno:

 • Izpolniti ustrezen obrazec za prijavo škode odvisno od vrste škode in zavarovanja;
 • Kopirati prometno in vozniško dovoljenje
 • Dokumentacijo pošljete na najbližji škodni center zavarovalnice GENERALI d.d. oziroma dokumentacijo prinesete v škodni center ob cenitvi škode na vozilu, v kolikor je vozilo v voznem stanju;
 • V primeru prijave kasko škode je obvezno ob cenitvi škode imeti s seboj originalno kasko polico.

Avtomobilska asistenca

Za vas smo pripravili štiri pakete avtomobilskih asistenc z različnimi kritji:

 • Osnovni paket
 • Komfortni paket
 • Ekskluzivni paket in
 • Premium paket avtomobilske asistence.

Kontakt asistenčnega centra na brezplačno številko 080 15 77 ali klic iz tujine +386 (0)1 47 57 117.

Premoženjska zavarovanja

Za varnost vašega doma bo PaketDom poskrbel z zavarovanjem:

 • Stanovanjske nepremičnine (eno- ali dvodružinska hiša ali stanovanje)
 • Stanovanjskih premičnin (stanovanjska oprema in osebni predmeti)
 • Odgovornosti (odgovornost iz posesti nepremičnine in odgovornost zasebnika),
 • Storitev domske asistence,
 • Storitev mobilne asistence in
 • Družinskih članov za primer nezgode.

Domska asistenca

Z domsko asistenco v okviru zavarovanja PaketDom vam nudimo nujno pomoč pri nezgodah na domu.

Zavarovalnica GENERALI d.d. med drugim prevzame:

 • Potne stroške obrtnika,
 • Njegovo prvo uro dela ter
 • Stroške uporabljenega materiala do višine 50 eur.

Kontakt asistenčnega centra na brezplačno številko 080 15 77 ali klic iz tujine +386 (0)1 47 57 117.

Prijava škode zaradi požara in drugih nevarnosti

S klikom na ikono prenesite obrazec.

Prijava škode zaradi vloma ali ropa

S klikom na ikono prenesite obrazec.

Prijava škode zaradi razbitja stekla

S klikom na ikono prenesite obrazec.

Prijava škode na gospodinjskih strojih in aparatih

S klikom na ikono prenesite obrazec.

Strojelomna škoda

S klikom na ikono prenesite obrazec.

Odškodninski zahtevek

S klikom na ikono prenesite obrazec.

Letno turistično zavarovanje z zdravstveno asistenco v tujini

Paket Generali TURIST vključuje:

 1. Zavarovanje prtljage
 2. Zdravstvene storitve z asistenco v tujini,
 3. Zavarovanje stroškov iskanja in reševanja,
 4. Nezgodno zavarovanje
 5. Zavarovanje stroškov odpovedi potovanja (opcija),
 6. Avtomatično podaljševanje

Turistična asistenca

Zakaj bi dovolili, da vam nepredvidljivi dogodki pokvarijo potovanje ali zaslužen dopust?

Nevšečnost lahko preprečite z izbiro Generalijeve ponudbe turističnega zavarovanja, ki že vključuje turistično asistenco v tujini v sodelovanju z asistenčno družbo Europ Assistance.

Kontakt asistenčnega centra na brezplačno številko 080 15 77 ali klic iz tujine +386 (0)1 47 57 117

Prijava škode medicinski stroški

S klikom na ikono prenesite obrazec.

Prijava škode prtljaga

S klikom na ikono prenesite obrazec.

Prijava škode odpoved potovanja

S klikom na ikono prenesite obrazec.

Osebna zavarovanja

Nezgodno zavarovanje

Klasično življenjsko zavarovanje

Zavarovanje za primer smrti

Naložbeno življenjsko zavarovanje

Zdravje

Zavarovanje za primer brezposelnosti.

Prijava zavarovalnega primera iz dodatnih zavarovanj

S klikom na ikono prenesite obrazec.

Prijava smrti

S klikom na ikono prenesite obrazec.

Obrazec za prijavo brezposelnosti

S klikom na ikono prenesite obrazec.

Poslovna zavarovanja

Paket podjetnik zavaruje:

 • Vsebino v proizvodnih, prodajnih in drugih prostorih podjetja; oprema, zaloge, stvari zaposlenih,
 • Zgradbo kjer se opravlja dejavnost podjetja,
 • Obratovalni zastoj,
 • Odgovornost iz dejavnosti,
 • Proizvajalčevo odgovornost za škodo, ki jo povzročijo proizvodi podjetja in

Dodatno zavarovanje elektronskih in električnih naprav ter aparatov.

Sklepanje dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj

V naših poslovnih prostorih v Ljubljani (Kajuhova ulica 32d) ter v Medvodah (Cesta komandanta staneta 4a, TPC Spar) sedaj nudimo tudi sklepanje dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj, saj je zavarovalnica Adriatic postala naš partner in član skupine Generali. Vse stranke, ki bodo sklenile novo ali podaljšale že obstoječe dopolnilno zavarovanje, čakajo ugodne cene in darilni bon v vrednosti 20 evrov.